Arama...

Basında Biz

Geri dönüşümcüler ‘Atık İhtisas OSB’ istiyor.

16 Eylül 2022

Uzun yıllardır çeşitli gerekçeler öne sürülerek OSB’ler içinde ‘istenmeyen işletmeler’ konumuna getirilen ve ruhsat verilmeyen geri dönüşüm sektörü, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat kapsamında Türkiye’nin hak ettiği payı alabilmesi için ‘olmazsa olmazız’ diyor. Bugün özellikle metropollerde yeni tesis yatırımları için yer bulmakta ciddi sorun yaşayan işletmeler, öncelikle OSB’lerin çağın gereksinimlerine tezat yaklaşımlarını bir kenara bırakarak geri dönüşüm sektörü yatırımlarının OSB’ler içinde de yapılabilmesine olanak tanınmasını talep ediyor. Geri dönüşüm işletmelerinin sanayinin bir parçası olduğuna ve altyapı gereksinimleri sebebiyle sektörün OSB’lerde konuşlanmaya mecbur olduklarına vurgu yapan Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Başkanı Vedat Kılıç, “Nüfusun, sanayinin ve atığın yoğun olduğu metropol şehirlerde Atık İhtisas OSB’lerinin kurulması gerekiyor” dedi.


“Sürece ayak uydurmalıyız”
Döngüsel ekonominin işleyişi için geri dönüştürülmüş hammaddeninyeniden üretimde kullanılmasının dünyanın önceliği haline gelmesiyle geri dönüşüm sektörü daha da önem kazanarak hızla tedarikzincirlerinin kritik bir aktörü haline geldi. Otomotiv, tekstil, ambalaj gibi hemen her sektörden global ve ulusal çapta bir çok kurumsal şirketin sıcak gündeminde artık geri dönüştürülmüş hammadde tedariki yer alıyor. Birçok farklı sektörde dünyanın önde gelen üreticilerinden bir olan Türkiye’nin, dünyadaki bu gelişim ve dönüşüm sürecine ayak uydurmaktan başka çaresi olmadığını ifade eden TÜDAM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, “Atıkları yöneten, geri kazanan, geri dönüştüren ve yeniden ana sanayiye hammadde olarak tedarik eden geri dönüşüm sektörü temsilcilerine maalesef organize sanayi bölgeleri içinde ruhsat verilmiyor.


Fakat altyapı ihtiyaçlarına ve zorlayıcı lisans kriterlerine bakıldığında sektörün sanayi alanları dışında yatırım yapma şansı yok. Geri dönüşüm tesislerinin tıpkı diğer sanayi kuruluşları gibi çalışabilmek için yapı kullanma izni, işyeri açma/çalışma ruhsatı, itfaiye raporu gibi temel belgelere ve elektrik, doğalgaz ve arıtma tesisi gibi altyapı unsurlarına ihtiyacı var. Geri dönüşüm sektörü OSB’ler tarafından ilginç bir şekilde sanayinin dışında görülüyor; ancak sektörün sanayi alanları dışında faaliyet gösterebilmesi mümkün değil. İşini büyütmek isteyen mevcut işletmeler şehrin farklı bölgelerinde sıkışıp kalırken, yatırım kararı alan firmalar da metropollerde uygun yer bulmada çok ciddi sorun yaşıyor.” dedi.


Kılıç, “Planlamada geri dönüşüm sektörüne yer gösterilmez ve OSB’lerde faaliyet göstermeleri de engellenirse, yeşil kalkınma planımızın uygulanmasını ciddi şekilde sekteye uğratırız. Bu sebeple OSB’lerdeki sektöre karşı bu olumsuz ve çağa uygun olmayan bakış açısının acilen değiştirilmesini talep ediyoruz. Şartlarını yerine getirebilen tüm geri dönüşüm sektörü temsilcileri, herhangi bir ruhsat sorunu yaşamadan OSB’lerde yer alabilmelidir. Hatta mevcut konjonktür düşünüldüğünde bilakis teşvik edilmelidir” diye konuştu.


Vedat Kılıç, AB Yeşil Mutabakat ve döngüsel ekonomi nedeniyle dünya geri dönüşüm sektörüne daha fazla değer verirken, ülkemizde sektörün gelişmesinin önünde engellerin bulunmasını eleştirerek, “Geri dönüşüm sektörüne ihtiyacı var” dedi.

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6977648064119361536/?actorCompanyId=86291753