Arama...

Hizmetler

Araç, Makine ve Ekipman Temini

 

Atık sahalarının ihtiyaçları doğrultusunda tüm iş güvenliği önlemleri alınmış araç, makine ve ekipmanları, makine teknik uygunluk raporlarıyla birlikte atık sahalarına tahsis ediyoruz.

Temin Edilen Araç, Makine ve Ekipmanlar:

  • Forkliftler
  • İş makineleri
  • Tam zamanlı araç
  • Balya pres makineleri
  • Kompaktörler
  • Kırma/parçalama ekipmanları
  • Ürün imha makine/ekipmanları
  • Atık biriktirme ekipmanları (üretim sahası)
  • Mobil atık biriktirme konteynırları
  • Sızdırmaz konteynırlar